www.pinbet88.com ag开户

人以类聚物以群分!什么意义呢

更新时间:2019-06-09   浏览次数:

  是 物以类聚,人以群分。意义是类似物分正在一路,而人也是能够按群分的,群体里的人可能有着类似的性格快乐喜爱,配合方针之类的。

  出自《 和国策·齐策三》《 周易·系辞上》方以类聚,物以群分。西汉末 刘向编定。比方同类的工具常聚正在一路, 情投意合的人相聚成群,反之就分隔。是门当户对、情投意合的统称。

  展开全数方以类聚,物以群分。西汉末刘向编定。比方同类的工具常聚正在一路,情投意合的人相聚成群,反之就分隔。已赞过已踩过你对这个回覆的评价是?评论收起匿名用户

  出处:《易经·系辞上》:“方以类聚,物以群分。” 系辞传 系辞上 天卑地卑,定矣。卑高以陈,位矣。动静有常,刚柔断矣。方以类聚,物以群分,吉凶生矣。正在天成象,正在地成形,变化见矣。是故刚柔相摩,相荡,鼓之以雷霆,润之以风雨,日月运转,一寒一暑。乾道成男,坤道成女。乾知大始,坤做成物。乾以易知,坤以简能。易则易知,简则易从。易知则有亲,易从则有功。有亲则可久,有功则可大。可久则贤人之德,可大则贤人之业。易简,而全国之理得矣。全国之理得,而成位乎此中矣。